Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman of the board) là gì?

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ kiến thức sâu sắc về từ khóa Chairman of the board la gi và hi vọng rằng nó sẽ hữu ích cho các bạn đọc. Bài viết tập trung trình bày ý nghĩa, vai trò và ứng dụng của từ khóa trong việc tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Chúng tôi cung cấp các phương pháp tìm kiếm, phân tích và chọn lọc từ khóa phù hợp, kèm theo các chiến lược và công cụ hữu ích. Hi vọng rằng thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật kiến thức mới nhất.

Chủ toạ Hội đồng quản trị

Khái niệm

Bạn Đang Xem: Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chairman of the board) là gì?

Chủ toạ Hội đồng quản trị trong tiếng Anh gọi là: Chairman of the board – COB.

Chủ toạ hội đồng quản trị là người nắm giữ nhiều quyền lực tối cao và quyền hạn nhất trong ban giám đốc và là người lãnh đạo những cán bộ và tổng giám đốc của đơn vị.

Chủ toạ hội đồng quản trị khỏe mạnh nhiệm vụ của đơn vị so với những cổ đông sẽ tiến hành tiến hành bằng phương pháp đóng vai trò là một liên kết giữa hội đồng quản trị và ban quản lí cấp trên. (Tài liệu xem thêm: Investopedia)

Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ toạ.

Chủ toạ Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đơn vị trừ trường hợp đơn vị CP do Quốc gia nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ toạ Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Và một trong những trường hợp được qui định theo Điều lệ đơn vị, pháp luật về kinh doanh chứng khoán không hề có qui định khác.

Quyền và nghĩa vụ

Xem Thêm : ASL có nghĩa là gì trong trò chuyện nói?

Chủ toạ Hội đồng quản trị có những quyền và nghĩa vụ sau này:

a) Lập lớp học, kế hoạch sinh hoạt của Hội đồng quản trị;

b) Sẵn sàng lớp học, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc trải qua quyết nghị của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quy trình tổ chức tiến hành những quyết nghị của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đơn vị.

Trường hợp Chủ toạ Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể tiến hành được nhiệm vụ của tôi thì ủy quyền bằng văn bạn dạng cho một thành viên khác tiến hành những quyền và nghĩa vụ của Chủ toạ Hội đồng quản trị theo nguyên tắc qui định tại Điều lệ đơn vị.

Trường hợp không hề có người được ủy quyền thì những thành viên giữ lại bầu một người trong số những thành viên tạm thời giữ chức Chủ toạ Hội đồng quản trị theo nguyên tắc phần đông.

Xem Thêm : BỐC MỘ, SANG CÁT LÀ GÌ ? CÁCH XEM TUỔI BỐC MỘ

Khi xét thấy quan trọng, Chủ toạ Hội đồng quản trị tuyển dụng thư kí đơn vị để tương trợ Hội đồng quản trị và Chủ toạ Hội đồng quản trị tiến hành những nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật và Điều lệ đơn vị. Thư kí đơn vị có những quyền và nghĩa vụ sau này:

a) Tương trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép những biên bạn dạng họp;

b) Tương trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc tiến hành quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Tương trợ Hội đồng quản trị trong ứng dụng và tiến hành nguyên tắc quản trị đơn vị;

d) Tương trợ đơn vị trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;

đ) Tương trợ đơn vị trong việc tuân thủ đúng những nghĩa vụ cung ứng thông tin, công khai minh bạch hóa thông tin và thủ tục hành chính;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo qui định tại Điều lệ đơn vị.

6. Chủ toạ Hội đồng quản trị hoàn toàn có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.

(Tài liệu xem thêm: Điều 152, Luật Doanh nghiệp 2014)

You May Also Like

About the Author: v1000