Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 06/2023

Chúng tôi vui mừng chia sẻ kiến thức về từ khóa Bao gia hop giam toc để tối ưu hóa nội dung trang web và chiến dịch tiếp thị trực tuyến. Bài viết cung cấp phương pháp tìm kiếm, phân tích và lựa chọn từ khóa phù hợp, cùng với chiến lược và công cụ hữu ích. Hy vọng thông tin này sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược thành công và thu hút lưu lượng người dùng. Cảm ơn sự quan tâm và hãy tiếp tục theo dõi blog để cập nhật kiến thức mới nhất.

Update bảng giá hộp số giảm tốc tiên tiến nhất tháng 06/2023.

Bạn Đang Xem: Giá Hộp Số Giảm Tốc Tháng 06/2023

Những loại hộp số giảm tốc tại thị trường Việt Nam đều là hàng nhập khẩu, ngày nay chưa xuất hiện xí nghiệp chính thức tại Việt Nam sinh sản hộp giảm tốc. Hàng tháng, giá hộp giảm tốc những hãng có thay đổi theo tỷ giá USD và giá thép, đồng toàn toàn cầu.

Quý vị lưu ý giá trung bình thị trường Việt Nam sau đây chưa phải là giá hộp số chính thức của doanh nghiệp MINHMOTOR, xin liên hệ số Smartphone Hotline để nhận báo giá tốt nhất.

1) Giá Hộp giảm tốc trục vít

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước hộp giảm tốc giá rẻ.

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 30: 600.000 – 1.200.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 40: 650.000 – 1.300.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 50: 840.000 – 1.690.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 60: 550.000 – 1.100.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 63: 970.000 – 1.950.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 70: 650.000 – 1.300.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 75: 1.300.000 – 2.600.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 80: 800.000 – 1.600.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 90: 1.650.000 – 3.300.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 100: 1.370.000 – 2.750.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 110: 3.050.000 – 6.100.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 120: 1.830.000 – 3.670.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 130: 3.850.000 – 6.100.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 135: 2.620.000 – 5.250.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 150: 5.500.000 – 11.000.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 155: 3.850.000 – 7.700.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 175: 4.650.000 – 9.300.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 200: 8.000.000 – 16.000.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc trục vít size 250: 12.500.000 – 25.000.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

Khoảng chừng giá trên là giá hàng cũ so với giá hàng mới

2) Giá hộp giảm tốc NMRV

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước hộp giảm tốc giá rẻ.

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 30: 960.000 – 1.200.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 40: 1.040.000 – 1.300.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 50: 1.350.000 – 1.690.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 63: 1.560.000 – 1.950.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 75: 2.080.000 – 2.600.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 90: 2.640.000 – 3.300.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 110: 4.880.000 – 6.100.0000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 130: 6.160.000 – 7.700.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100

 • Giá Hộp giảm tốc NMRV 150: 8.800.000 – 11.000.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100

Khoảng chừng giá trên là giá hàng cũ so với giá hàng mới

3) Giá Hộp Giảm Tốc WP

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước hộp giảm tốc giá rẻ.

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 50 WPS 50 WPO WPX: 800.000 – một triệu đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 60 WPS 60 WPO WPX: 880.000 – 1.100.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 70 WPS 70 WPO WPX: 1.040.000 – 1.300.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 80 WPS 80 WPO WPX: 1.280.000 – 1.600.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 100 WPS 100 WPO WPX: 2.200.000 – 2.750.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 120 WPS 120 WPO WPX: 2.930.000 – 3.670.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 135 WPS 135 WPO WPX: 4.200.000 – 5.250.00 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 155 WPS 155 WPO WPX: 6.160.000 – 7.700.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 175 WPS 175 WPO WPX: 7.440.000 – 9.300.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 200 WPS 200 WPO WPX: 12.800.000 – 16.000.000 đ

Tỉ số truyền, ratio 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60

 • Giá Hộp giảm tốc WPA 250 WPS 250 WPO WPX: 20.000.000 – 25.000.000 đ

Xem Thêm : Máy đo khoảng cách laser

Tỉ số truyền, ratio 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60

Khoảng chừng giá trên là giá hàng cũ so với giá hàng mới

4) Giá Hộp giảm tốc cốt âm

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 0.37kw 0.5hp 0.5 ngựa :

Trục vít RV tải nhẹ: 840 – 1tr690 Bánh răng côn K việc nặng: 2 triệu – 6 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 0.75kw 1hp 1 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 970 – 1tr950 Bánh răng côn K việc nặng: 3 triệu – 7 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 1.1kw 1.5hp 1.5 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 1 triệu – 2 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 4 triệu – 9 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 1.5kw 2hp 2 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 1 triệu – 2 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 5 triệu – 10 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 2.2kw 3hp 3 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 1 triệu – 3 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 6 triệu – 11 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 3kw 4hp 4 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 3 triệu – 6 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 6 triệu – 12 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 4kw 5hp 5 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 3 triệu – 6 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 7 triệu – 13 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 3 triệu- 7 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 8 triệu – 15 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 7.5kw 10hp 10 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 3 triệu – 7 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 10 triệu – 20 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc cốt âm 11kw 15hp 15 ngựa:

Trục vít RV tải nhẹ: 5 triệu – 11 triệu Bánh răng côn K việc nặng: 11triệu – 21 triệu

5) Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

 • Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 0.75Kw 1Hp ngựa:

Trục vít tải nhẹ: 500 – 1 triệu Bánh răng côn momen lớn: 3 triệu – 7 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 1.5Kw 2Hp ngựa:

Trục vít tải nhẹ: 900 – 2 triệu Bánh răng côn momen lớn: 5 triệu – 10 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 2.2Kw 3Hp ngựa:

Trục vít tải nhẹ: 1 triệu – 3 triệu Bánh răng côn momen lớn: 6 triệu – 11 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 4Kw 5Hp ngựa:

Trục vít tải nhẹ: 3 triệu – 6 triệu Bánh răng côn momen lớn: 7 triệu – 13 triệu

 • Giá Hộp giảm tốc trục ra vuông góc 5.5Kw 7.5Hp ngựa:

Trục vít tải nhẹ: 3 triệu – 7 triệu Bánh răng côn momen lớn: 8 triệu – 15 triệu

6) Giá Hộp giảm tốc tải nặng

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 11Kw 15Hp 15 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 8tr – 15tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 8tr – 15tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 15Kw 20Hp 20 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 9tr – 16tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 9tr -16 tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 18.5Kw 25Hp 25 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 10tr -17tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 8tr3 -15tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 22Kw 30Hp 30 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 11tr – 18tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 11-21tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 30Kw 40Hp 40 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 12tr – 20tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 15tr – 27tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 37Kw 50Hp 50 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 14tr – 26tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 21tr – 21tr

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 45Kw 60Hp 60 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 15tr – 27tr
 • Trục vuông góc K răng côn:

Giá Hộp giảm tốc tải nặng 55Kw 75Hp 75 ngựa:

 • Trục thẳng R 87 97 107: 23tr – 41tr
 • Trục vuông góc K răng côn: 11-13 tr

7) Giá hộp giảm tốc 2 cấp

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

 • Giá hộp giảm tốc 2 cấp 0.75kw 1hp 1 ngựa: 3tr4 – 6tr8

Ratio tỉ số truyền: 1/121 – 1/1501

 • Giá hộp giảm tốc 2 cấp 1.5kw 2hp 2 ngựa: 4tr2 – 8tr4

Ratio tỉ số truyền: 1/187 -1003

 • Giá hộp giảm tốc 2 cấp 2.2kw 3hp 3 ngựa: 5tr3 – 10tr6

Ratio tỉ số truyền: 1/289 -841

 • Giá hộp giảm tốc 2 cấp 4kw 5hp 5 ngựa: 6tr9 – 13tr8

Ratio tỉ số truyền: 80 – 1000

 • Giá hộp giảm tốc 2 cấp 5.5kw 7.5hp 7.5 ngựa: 10tr9 – 21tr8

Ratio tỉ số truyền: 120 – 900

8) Giá Hộp giảm tốc ZQ

Mời click vào đường link cạnh chữ giá sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 250( size 250): 5tr – 10tr150

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 350( size 350): 7tr570 – 15tr140

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 400( size 400): 8tr5 – 17tr8

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 500( size 500): 11tr6 – 23tr350

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 650( size 650): 20tr2 – 40tr540

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 750( size 750): 24tr – 49tr780

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

 • Giá Hộp giảm tốc ZQ 850( size 850): 33tr6 – 67tr380

Xem Thêm : Ăn đêm Sài Gòn: 10 địa điểm ăn uống ngon “nức lòng” dành cho cú đêm

Ratio tỉ số truyền: 10, 20, 30, 40, 50

Giá cả khác lạ là việc so sánh hàng mới và hàng cũ, và bánh răng mỏng dính hay dày, chịu tải rất nhẹ hay cực nặng.

9) Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc

Mời click vào đường link hộp số sau đây để tìm ra thông số kỹ thuật kỹ thuật và kích thước thành phầm.

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 0.18kw 0.25hp

 • Motor điện 0.18kw mặt bích thích hợp NMRV 40

Giá hộp số NMRV size 40: 1 200 000 đ – 2 100 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 0.37kw 0.5hp

 • Động cơ điện 0.37kw gắn hộp số WPA size 60, hộp số WPO size 60, hộp số WPS size 60 hoặc hộp số WPX size 60

Giá hộp số Trung Quốc WP size 60: một triệu – 1 900 000 đ

 • Motor điện 0.37kw gắn hộp số NMRV size 50: 1 500 000 đ – 3 000 000 đ

Giá hộp số NMRV size 50: 1 500 000 đ – 3 000 000 đ

 • Hộp giảm tốc Sumitomo gắn với motor 0.37kw, giá: 3 900 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 0.75kw 1hp

 • Motor điện 0.75kw gắn hộp số NMRV size 63

Giá hộp số NMRV size 63: 2 000 000 đ – 4 000 000 đ

 • Động cơ điện 0.75kw gắn hộp số WPA size 70, hộp số WPO size 70, hộp số WPS size 70 hoặc hộp số WPX size 70

Giá hộp số WP size 70: 1 300 000 đ – 2 600 000 đ

 • Hộp giảm tốc Liming HB gắn với motor 0.75kw, giá: 4 000 000 đ
 • Hộp số Liming VB gắn với motor 0.75kw, giá: 4 500 000 đ
 • Hộp giảm tốc cycloid Sumimoto gắn với motor 0.75kw, giá: 4 500 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 1.1kw 1.5hp

 • Động cơ điện 1.1kw gắn hộp số WPA size 80, hộp số WPO size 80, hộp số WPS size 80 hoặc hộp số WPX size 80

Giá hộp giảm tốc WP size 80: 1 600 000 đ – 3 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc gắn với động cơ điện 1.5kw 2hp

 • Motor điện 1.5kw gắn NMRV size 75

Giá hộp số NMRV size 75: 2 700 000 đ – 5 400 000 đ

 • Động cơ điện 1.5kw gắn hộp số WPA size 100, hộp số WPO size 100, hộp số WPS size 100 hoặc hộp số WPX size 100

Giá hộp giảm tốc WP size 100: 2 750 000 đ – 5 000 000 đ

 • Hộp giảm tốc Liming HB gắn với motor 1.5kw, giá: 5 500 000 đ
 • Hộp số Liming VB gắn với motor 1.5kw, giá: 5 600 000 đ
 • Hộp giảm tốc cycloid Sumimoto gắn với motor 1.5kw, giá: 5 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 2.2kw 3hp

 • Động cơ điện 2.2kw gắn hộp số WPA size 120, hộp số WPO size 120, hộp số WPS size 120 hoặc hộp số WPX size 120

Giá hộp giảm tốc WP size 120: 3 700 000 đ – 6 100 000 đ

 • Motor điện 2.2kw gắn hộp số NMRV size 90

Giá hộp số NMRV size 90: 3 600 000 đ – 7 300 000 đ

 • Hộp giảm tốc Liming HB gắn với motor 2.2kw, giá: 7 000 000 đ
 • Hộp số Liming VB gắn với motor 2.2kw, giá: 7 200 000 đ
 • Hộp giảm tốc cycloid Sumimoto liền motor 2.2kw, giá: 7 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 4kw 5hp

 • Động cơ điện 4kw gắn hộp số WPA size 135, hộp số WPO size 135, hộp số WPS size 135 hoặc hộp số WPX size 135

Giá hộp giảm tốc WP size 135: 5 350 000 đ – 8 000 000 đ

 • Motor điện 4kw gắn NMRV size 110

Giá hộp số NMRV size 110: 6 200 000 đ – 11 900 000 đ

 • Hộp giảm tốc Liming HB gắn với motor 3.7kw, giá: 9 900 000 đ
 • Hộp số Liming VB gắn với motor 3.7kw, giá: 10 400 000 đ
 • Hộp giảm tốc cycloid Sumimoto liền motor 3.7kw, giá: 9 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 5.5kw 7.5hp

 • Động cơ điện 5.5kw gắn hộp số WPA size 155, hộp số WPO size 155, hộp số WPS size 155 hoặc hộp số WPX size 155

Giá hộp số giảm tốc WP size 155: 7 800 000 đ – 11 000 000 đ

 • Motor điện 5.5kw gắn NMRV size 130

Giá hộp giảm tốc NMRV size 130: 7 800 000 đ – 13 000 000 đ

 • Hộp giảm tốc Liming HB gắn với motor 5.5kw, giá: 14 000 000 đ
 • Hộp số Liming VB gắn với motor 5.5kw, giá: 15 000 000 đ
 • Hộp giảm tốc cycloid Sumimoto liền motor 5.5kw, giá: 13 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc gắn với động cơ điện 7.5kw 10hp

 • Động cơ điện 7.5kw gắn hộp số WPA size 175, hộp số WPO size 175, hộp số WPS size 175 hoặc hộp số WPX size 175

Giá hộp số giảm tốc WP size 175: 9 300 000 đ – 15 000 000 đ

 • Động cơ điện 7.5kw gắn NMRV size 150 là thích hợp

Giá hộp giảm tốc NMRV size 150: 10 000 000 đ – 19 000 000 đ

 • Hộp giảm tốc Sumimoto 7.5kw, giá: 18 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc Trung Quốc gắn với động cơ điện 11kw 15hp

 • Động cơ điện 11kw gắn hộp số WPA size 200, hộp số WPO size 200, hộp số WPS size 200 hoặc hộp số WPX size 200

Giá hộp số giảm tốc WP size 200: 16 000 000 đ – 21 000 000 đ

 • Hộp giảm tốc Sumimoto 11 kw, giá: 25 000 000 đ

Giá hộp số giảm tốc gắn với động cơ điện 15kw 20hp

 • Hộp giảm tốc Sumitomo 15 kw, giá: 28 000 000 đ

Trên thị trường hiện nay, giá hộp giảm tốc trục vít mặt bích WP size 155 tới 250 tăng 10 – 15%

Giá hộp số giảm tốc trục vít mặt bích WP size 60 tới 120: tăng thêm 20%

Hộp số RV cốt dương trục dương, giá tăng khoảng tầm 2% – 3%

Toàn bộ giá trên chưa bao gồm tất cả VAT và cước phí vận chuyển.

Công ty chúng tôi làm bảng giá trên để giúp đỡ quý khách ước tính được ngân sách nên chưa phải là giá thành chính thức của doanh nghiệp Minhmotor. Quý khách muốn nhận báo giá tốt nhất xin liên hệ số Smartphone Hotline

Nội Dung Có Thể Fan Quan Tâm:

 • Hộp số động cơ Servo
 • Hộp Giảm Tốc NMRV
 • Hộp Số Giảm Tốc WPS
 • Hộp Giảm Tốc Trục Vít WPX WPO Trục Vuông Góc
 • Hộp Giảm Tốc Đài Loan
 • Giá Motor Giảm Tốc 3 Pha

You May Also Like

About the Author: v1000