Văn hóa doanh nghiệp là gì ? Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp có thể coi như là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp để có thể thu hút nhân viên đến với công ty và là thương hiệu của công ty trong việc hoạt động và sản xuất hàng ngày. Văn hóa doanh nghiệp được xem như được xem như là chuẩn mực của mỗi doanh nghiệp trong hoạt động và hành vi thường ngày của mỗi thành viên trong việc duy trì và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp đó. Mỗi một người chủ doanh nghiệp, thành viên trong doanh nghiệp đều phải duy trì và phát triển nó để mang đến giá trị dành riêng cho công ty và doanh nghiệp của mình.

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có những khẩu hiệu, niềm tin, chuẩn mực để đánh giá khả năng làm việc của mỗi thành viên trong doanh nghiệp của mình. Do đó có thể nói rằng văn hóa doanh nghiệp chính là một yếu tố văn hóa được hình thành và phát triển song song với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến các nhân viên hoạt động trong công ty và cả khách hàng khi tiếp xúc/ làm việc tại công ty. Mỗi doanh nghiệp có một văn hóa riêng và nó tạo nên bản sắc riêng của mỗi doanh nghiệp tạo nên một điểm chung giữa các thành viên trong công ty để tạo nên một điểm chung giữa mọi người trong công việc.

Làm thế nào để xây dựng văn hóa doanh nghiệp?

Xác định rõ được lợi ích chung : tạo cho tất cả các thành viên trong công ty các khái niệm và ý nghĩa chung trong lợi ích của từng người cả lãnh đạo và nhân viên trong công ty. Tạo nên điểm tương đồng giữa các thành viên là nền móng cho việc thành lập văn hóa công ty.

Định hình văn hóa doanh nghiệp : Văn hóa doanh nghiệp được hình thành từ khi công ty thành lập và phát triển. Trải qua hoạt động và công việc để dần định hình nền văn hóa doanh nghiệp mà người chủ sở hữu hoặc người quản lý cần phải chú ý xây dựng và điều tiết hoạt động trong công ty mới có thể định hình nên văn hóa này.

Triển khai xây dựng : Sau khi định hình được nền văn hóa của mình cần có sự khuyến khích thông qua các phong trào và các hoạt động để phát triển nền văn hóa này phát triển. Ngoài ra cần có sự điều chỉnh và thay đổi sao cho phù hợp hơn.

Ổn định và duy trì : Duy trì một nền văn hóa doanh nghiệp là điều không hề dễ dàng với người quản lý và chủ doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp được coi là kim chỉ nam trong việc hướng mọi người đến với lợi ích chung trong công việc của công ty. Do đó cần thường xuyên duy trì các hoạt động truyền bá và khuyến khích các cá nhân, tập thể nổi bật trong công ty. Có như vậy mới gắn kết được các thành viên trong công ty lại với nhau cũng như tạo nên sức hút với nhân viên mới, nhân viên thực tập gắn bó lâu dài với công ty.

Các giá trị cốt lõi trong văn hóa doanh nghiệp

  • Khẩu hiệu của doanh nghiệp.
  • Tầm nhìn.
  • Sứ mệnh.
  • Giá trị cốt lõi.
  • Triết lý kinh doanh.
  • Quan hệ giữa các thành viên.

Quy tắc ứng xử trong văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa trong giao tiếp chào hỏi (cách chào hỏi, cách thức bắt tay v.v.).
Văn hóa trong giới thiệu và tự giới thiệu.
Văn hóa trong sử dụng danh thiếp (sử dụng, trao đổi danh thiếp v.v.).
Văn hóa nói chuyện.
Văn hóa ứng xử với khách hàng, đối tác (trong nước, ngoài nước v.v.).
Văn hóa ứng xử với đồng nghiệp (giữa lãnh đạo với nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên v.v.).
Văn hóa trong giao tiếp qua điện thoại.
Văn hóa trong làm việc (vệ sinh nơi làm việc, tác phong v.v.).
Văn hóa xử lý, giải quyết công việc (ứng xử khi xử lý công việc, thời hạn xử lý công việc v.v.).
Văn hóa hội họp (nghi thức hội họp, chỗ ngồi trong hội họp v.v.).
Văn hóa tổ chức hoạt động ngoài công việc (bố trí chỗ ngồi khi dự tiệc, văn hóa dự tiệc, cách thức ngồi trong xe ô tô v.v.).
Quy tắc đạo đức nghề nghiệp (chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quan hệ nội bộ, quan hệ bên ngoài v.v.)

Văn hóa doanh nghiệp là thước đo cho sự phát triển của mỗi doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển. Không chỉ góp phần định hình hoạt động của công ty mà còn là thương hiệu và sức hút của mỗi doanh nghiệp với đối tác và nhân viên của mình. Do đó đây vừa là trách nhiệm và vừa là nghĩa vụ mà người chủ sở hữu, người quản lý và nhân viên trong công ty cần cùng nhau xây dựng và phát triển để hình thành được nền văn hóa đặc trưng cho mỗi doanh nghiệp.

Leave a Comment