Home Công Nghệ iPad có dùng sim điện thoại được không để nghe gọi, lắp thế nào đúng