Fredmund Malik và Peter Drucker

Có nên cho phép mắc sai lầm trong kinh doanh?

Những lỗi sai có liên quan gì đến văn hóa lãnh đạo? Tại sao lại không được phép mắc sai lầm? Cách tốt nhất để quản lí các “lỗi sai” trong quản lí là g...

Post Views 64012 Post Comment 1 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Những quy tắc trở thành nhà lãnh đạo thực sự

Lãnh đạo là một trong những chủ đề hàng đầu của mọi tổ chức trong suốt thời gian dài. Đứng trước những thách thức của thời đại ngày nay, chúng ta càng...

Post Views 14842 Post Comment 1 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Fredmund Malik: Một góc nhìn Quản lý khác

Quản lý dưới góc nhìn của GS. Fredmund Malik – nhà tiên phong trong quản lý dựa trên hệ thống toàn diện và hiện đại nhất với hệ thống quản lý Malik Ma...

Post Views 12758 Post Comment 2 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Cuộc Đại Chuyển đổi Thế kỉ 21

Nền kinh tế và xã hội đang trải qua một trong những quá trình biến đổi lớn nhất trong lịch sử. Sự biến động này có thể hiểu được như là sự chuyển đổi ...

Post Views 8224 Post Comment 0 Post Video Post Pic


Fredmund Malik và Peter Drucker

Làm thế nào những người bình thường có thể tạo ra kết quả phi thường

Làm thế nào mà những điều phi thường tới được thế giới này? Làm thế nào những người bình thường có thể làm được những việc phi thường – và nhờ đó họ c...

Post Views 5047 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo?

Mỗi doanh nhân đều biết câu chuyện về một giám đốc điều hành thông minh, có tay nghề cao, người được đề bạt vào vị trí lãnh đạo rồi cuối cùng thất bại...

Post Views 5703 Post Comment 2 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Nhóm và làm việc theo nhóm

Trong lĩnh vực quản lí, từ “làm việc theo nhóm” mang nghĩa tích cực trong một thời gian dài: Làm việc theo nhóm không chỉ được xem như một hình thức l...

Post Views 12384 Post Comment 0 Post Video Post Pic

;