Fredmund Malik và Peter Drucker

Quyết định lí tính? (P2)

Lí trí hay lí tính? Trí tuệ hay trực giác? Tư duy hay cảm giác? Nhiều người cảm thấy “lí tính” của họ sẽ đưa ra quyết định vượt trội và tốt hơn so với...

Post Views 13454 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Quyết định lí tính? (P1)

Lí trí hay lí tính? Trí tuệ hay trực giác? Tư duy hay cảm giác? Nhiều người cảm thấy “lí tính” của họ sẽ đưa ra quyết định vượt trội và tốt hơn so với...

Post Views 9572 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Sự vui vẻ trong công việc

Làm việc thì nên vui vẻ - nhưng nếu bạn không đạt được điều đó, hoặc ít nhất là không thể luôn vui vẻ? Liệu suy nghĩ về sự vui vẻ trong công việc có t...

Post Views 7758 Post Comment 0

Fredmund Malik và Peter Drucker

Phương pháp làm việc để quản lí cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21 đang tạo ra những thay đổi. Trong thực tế, nhiều thứ không còn hoạt động trong Thế giới Cũ, và cũng không hoạt động t...

Post Views 8965 Post Comment 0


Fredmund Malik và Peter Drucker

Fredmund Malik: Một góc nhìn Quản lý khác

Quản lý dưới góc nhìn của GS. Fredmund Malik – nhà tiên phong trong quản lý dựa trên hệ thống toàn diện và hiện đại nhất với hệ thống quản lý Malik Ma...

Post Views 12758 Post Comment 2 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Cuộc Đại Chuyển đổi Thế kỉ 21

Nền kinh tế và xã hội đang trải qua một trong những quá trình biến đổi lớn nhất trong lịch sử. Sự biến động này có thể hiểu được như là sự chuyển đổi ...

Post Views 8224 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Làm thế nào những người bình thường có thể tạo ra kết quả phi thường

Làm thế nào mà những điều phi thường tới được thế giới này? Làm thế nào những người bình thường có thể làm được những việc phi thường – và nhờ đó họ c...

Post Views 5047 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo?

Mỗi doanh nhân đều biết câu chuyện về một giám đốc điều hành thông minh, có tay nghề cao, người được đề bạt vào vị trí lãnh đạo rồi cuối cùng thất bại...

Post Views 5703 Post Comment 2 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Nhóm và làm việc theo nhóm

Trong lĩnh vực quản lí, từ “làm việc theo nhóm” mang nghĩa tích cực trong một thời gian dài: Làm việc theo nhóm không chỉ được xem như một hình thức l...

Post Views 12384 Post Comment 0 Post Video Post Pic

;