Chiến lược Marketing

Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất 5 năm...

Dù vẫn cao hơn so với dự đoán 7,2% của các nhà kinh tế trong khảo sát của CNN, con số này vẫn thấp hơn quý trước. Trung Quốc chỉ còn vài tháng nữa để ...

Post Views 2495 Post Comment 0

Chiến lược Marketing

Đừng luỵ FDI mà bạc đãi doanh nghiệp Việt...

Thưa ông, có ý kiến cho rằng, Nhà nước đang biệt đãi các doanh nghiệp ngoại hơn là doanh nghiệp nội bằng rất nhiều chính sách hỗ trợ, miễn, giảm thuế...

Post Views 3297 Post Comment 1

Chiến lược Marketing

Thất thu ngàn tỷ tiền thuế: Không tính nổi?...

Mức độ tuân thủ thuế được hiểu là tỷ lệ giữa số thuế thực thu và số thu thuế dự tính (khả năng), còn mức độ thất thoát nguồn thu thuế hay mức độ không...

Post Views 2621 Post Comment 0

Chiến lược Marketing

Giảm thuế TNDN: Không thể đứng ngoài xu hướng...

Xét trên các tiêu chí như tỷ trọng trong thu ngân sách, mức độ ảnh hưởng tới môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, trong hệ thống các sắc thuế ở các ...

Post Views 3352 Post Comment 0


;