Fredmund Malik và Peter Drucker

Những quy tắc trở thành nhà lãnh đạo thực sự

Lãnh đạo là một trong những chủ đề hàng đầu của mọi tổ chức trong suốt thời gian dài. Đứng trước những thách thức của thời đại ngày nay, chúng ta càng...

Post Views 14819 Post Comment 1

Góc kinh điển

Điều gì sẽ tới với công cụ phân tích, AI và tự động hóa? (P3)

Những cải tiến trong kĩ thuật số, phân tích, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang tạo ra những cơ hội cho sự hiệu quả và hiệu suất trong kinh doanh cũ...

Post Views 1872 Post Comment 0

Góc kinh điển

Điều gì sẽ tới với công cụ phân tích, AI và tự động hóa? (P2)

Những cải tiến trong kĩ thuật số, phân tích, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang tạo ra những cơ hội cho sự hiệu quả và hiệu suất trong kinh doanh cũ...

Post Views 2289 Post Comment 0

Góc kinh điển

Điều gì sẽ tới với công cụ phân tích, AI và tự động hóa? (P1)

Những cải tiến trong kĩ thuật số, phân tích, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa đang tạo ra những cơ hội cho sự hiệu quả và hiệu suất trong kinh doanh cũ...

Post Views 2159 Post Comment 0


Fredmund Malik và Peter Drucker

Quyết định lí tính? (P2)

Lí trí hay lí tính? Trí tuệ hay trực giác? Tư duy hay cảm giác? Nhiều người cảm thấy “lí tính” của họ sẽ đưa ra quyết định vượt trội và tốt hơn so với...

Post Views 13433 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Quyết định lí tính? (P1)

Lí trí hay lí tính? Trí tuệ hay trực giác? Tư duy hay cảm giác? Nhiều người cảm thấy “lí tính” của họ sẽ đưa ra quyết định vượt trội và tốt hơn so với...

Post Views 9555 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Góc kinh điển

Trí tuệ nhân tạo: 4 lí do để vươn lên phát triển

Gần đây, chỉ số gia tăng về những đổi mới trong Trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm nó trở thành chủ đề nóng tại những buổi họp, trong các chính phủ và trên ...

Post Views 1628 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Sự vui vẻ trong công việc

Làm việc thì nên vui vẻ - nhưng nếu bạn không đạt được điều đó, hoặc ít nhất là không thể luôn vui vẻ? Liệu suy nghĩ về sự vui vẻ trong công việc có t...

Post Views 7737 Post Comment 0 Post Video Post Pic

Fredmund Malik và Peter Drucker

Phương pháp làm việc để quản lí cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21

Cuộc Chuyển đổi Vĩ đại thế kỉ 21 đang tạo ra những thay đổi. Trong thực tế, nhiều thứ không còn hoạt động trong Thế giới Cũ, và cũng không hoạt động t...

Post Views 8946 Post Comment 0 Post Video Post Pic

;